Furnirane lajsne

fdf

Sokle i parket lajsne od čamovine presvučene hrastovim furnirom.

Dužine od 2,20m

Sve vrste furniranih lajsni mogu biti lakirane. Mogu se raditi razni furnirani elementi po zahtevu kupca.